สื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้ ชุด มาสร้างสรรค์ กับโพโรโระ (ความรู้พื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา)

ตอนที่ 1-ความคิดดีๆ.mp4

ตอนที่ 1-ความคิดดีๆ

ตอนที่ 2-งานประกวดสิ่งประดิษฐ์.mp4

ตอนที่ 2-งานประกวดสิ่งประดิษฐ์

ตอนที่ 3-การออกแบบเลื่อนโฉมใหม่.mp4

ตอนที่ 3-การออกแบบเลื่อนโฉมใหม่

ตอนที่ 4-โพโรโระสร้างเครื่องหมายการค้า.mp4

ตอนที่ 4-โพโรโระสร้างเครื่องหมายการค้า

ตอนที่ 5-โกลาหลเลื่อนปลอม.mp4

ตอนที่ 5-โกลาหลเลื่อนปลอม

ตอนที่ 6-ความคลั่งไคล้ในภาพของโพโรโระ.mp4

ตอนที่ 6-ความคลั่งไคล้ในภาพของโพโรโระ

สื่อการเรียนรู้ ชุด กรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน

Ep1 เรื่องเงิน เรียนง่าย ห่างไกลโควิด-19.mp4

EP1 กรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน "เรื่องเงิน เรียนง่าย ห่างไกลโควิด-19"

Ep2 เรื่องเงิน เรียนง่าย ตอน คิดก่อนซื้อ.mp4

EP2 กรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน "เรื่องเงิน เรียนง่าย คิดก่อนซื้อ"

Ep3 “เรื่องเงิน เรียนง่าย" ตอน ขยันหมั่นออม.mp4

EP3 กรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน "เรื่องเงิน เรียนง่าย ขยันหมั่นออม"

Ep4 “เรื่องเงิน เรียนง่าย" ตอน บันทึกรายรับ-รายจ่าย.mp4

EP4 กรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน "เรื่องเงิน เรียนง่าย บันทึกรายรับ รายจ่าย"

Ep5 “เรื่องเงิน เรียนง่าย" ตอน เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์.mp4

EP5 กรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน "เรื่องเงิน เรียนง่าย เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์"

Ep7 “เรื่องเงิน เรียนง่าย" ตอน เดินทางตามรอยวงจรธนบัตร.mp4

EP6 กรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน "เรื่องเงิน เรียนง่าย เดินทางตามรอยธนบัตร"