ส่วนที่ 1 : การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

  1. มีบอร์ดหรือนิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษา

กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔