ติดต่อทางโรงเรียน

ที่อยู่

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5

133 หมู่ที่ 1 ตำบล จริม อำเภอท่าปลา

จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53150

เบอร์โทรศัพท์ 088-4199926

Facebook :

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5